PIZZA PAPRIKA

JAMÓN, POLLO, TOMATE, PIMIENTO, MOZZARELLA.